CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KINH BẮC

Tên của bạn (Bắt buộc)

Email của bạn (Bắt buộc)

Điện thoại liên hệ

Địa chỉ

Nội Dung (Bắt buộc)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KINH BẮC

–  Địa chỉ: Thôn Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

–  Điện thoại:  (0241).3840734.       Fax: (0241).3840735.

–  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bao bì carton.

–  Website:      www.baobikinhbac.com

–  Email:          info@baobikinhbac.com

banner_2b