Sứ mệnh

Mission_OM

SỨ MỆNH

-Cung cấp và hỗ trợ cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả phù hợp nhất với dịch vụ cao nhất.

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo; tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

TẦM NHÌN

– Phấn đấu để trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì giấy hàng đầu Việt Nam.